İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ulusal Uluslararası Etkinliklere Katılım Desteği Rehberi

Başvuru ve Destekleme Koşulları:
 
 1. Öğretim elemanının, uluslararası seyahat desteğinden yararlanabilmesi için:
  • Destek talebinde bulunan öğretim elemanının KTO Karatay Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışanı olması,
  • Uluslararası nitelikteki, bilimsel kongre, konferans, sempozyum, sergi, sanat eseri vb. etkinliklerinde sunulmak üzere bildirisi sözel sunum olarak kabul edilmiş ve sunumu yapacak olan kişi olması,
  • Destek talebinde bulunan öğretim elemanının bilimsel etkinliğe katılımı veya bilimsel çalışmaları ile ilgili bildiriyi üniversite adına yapacak olması, 
  • Çalışmada birden fazla KTO Karatay Üniversitesi öğretim elemanı olması durumunda diğer yazarlardan feragat belgesi almış olması,
  • Başvurunun yapıldığı takvim yılı dahil olmak üzere son iki yılda, Q1(a), Q2(b) veya Q3(c) grubuna giren ve SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI’da taranan dergilerde yayınlanmış makalesi ile başvuru yapması,

      gerekmektedir.
 
 1. Öğretim elemanının, ulusal seyahat desteğinden yararlanabilmesi için:
  • Destek talebinde bulunan öğretim elemanının KTO Karatay Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışanı olması,
  • Ulusal nitelikteki, bilimsel kongre, konferans, sempozyum, sergi, sanat eseri vb. etkinliklerinde sunulmak üzere bildirisi sözel sunum olarak kabul edilmiş ve sunumu yapacak olan kişi olması,
  • Destek talebinde bulunan öğretim elemanının bilimsel etkinliğe katılımı veya bilimsel çalışmaları ile ilgili bildiriyi üniversite adına yapacak olması, 
  • Çalışmada birden fazla KTO Karatay Üniversitesi öğretim elemanı olması durumunda diğer yazarlardan feragat belgesi almış olması,
  • Başvurunun yapıldığı takvim yılı dahil olmak üzere son iki yılda, en az Q4(d) grubuna giren ve SCI, SCI-E, SSCI, AHCI’da taranan dergilerde ile ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde ve/veya üniversitemiz akademik birimleri tarafından çıkarılmış hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi ile başvuru yapması,

       gerekmektedir.
 
 1. Öğretim elemanının, yurtiçi uluslararası seyahat desteğinden yararlanabilmesi için:
  • 2i, 2iii, 2iv şartlarını sağlamış olması,
  • Uluslararası nitelikteki, bilimsel kongre, konferans, sempozyum, sergi, sanat eseri vb. etkinliklerinde sunulmak üzere bildirisi sözel sunum olarak kabul edilmiş ve sunumu yapacak olan kişi olması,
  • Başvurunun yapıldığı takvim yılı dahil olmak üzere son iki yılda, en az Q4(d) grubuna giren ve SCI, SCI-E, SSCI, AHCI’da taranan dergilerde yayınlanmış makalesi ile başvuru yapması,
   
       gerekmektedir.
 
Destek Türü İlgili Yayın Şartları (son iki yıl içinde)
Ulusal Seyahat Desteği
 
 • En az Q4 grubuna giren ve SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI’da taranan dergilerde,
 • ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde,
 • Üniversitemiz akademik birimleri tarafından çıkarılmış hakemli dergilerde
yayınlanmış makalesiyle başvuru yapmış olması gerekmektedir.
Uluslararası Seyahat Desteği
 • Q1, Q2 veya Q3 grubuna giren ve SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI’da taranan dergilerde yayınlanmış makalesiyle başvuru yapmış olması gerekmektedir.
Yurtiçi Uluslararası Seyahat Desteği
 • En az Q4(d) grubuna giren ve SCI, SCI-E, SSCI, AHCI’da taranan
dergilerde yayınlanmış makalesiyle başvuru yapmış olması gerekmektedir.
 
 
 1. Öğretim elemanının ulusal/uluslararası seyahat desteğinden harcırah alabilmesi için,
  1. Görevlendirme talep formu,
  2. İlgili öğretim elemanı ve bildiri isminin açık olarak yer aldığı kabul yazısı,
  3. Bildirinin metni ve/veya (varsa) tam metni,
  4. Bilimsel kongre, konferans, sempozyum vb. etkinlik programı,
  5. Telafi programı (varsa),
  6. Başka kurum veya kuruluş(lar)dan destek alınması durumunda alınan destek, destekleyen kurum veya kuruluş(lar), ne için destek alındığını bildiren belgeleri, 
  7. İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul yönetim kurulu kararı
 
ile en geç 3 gün önce Rektörlüğe başvuru yapmış olması gerekmektedir.
 
 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan bilimsel/sanatsal etkinlikler, uluslararası bilimsel etkinlik kapsamında değerlendirilir.
 2. Çalışmada birden fazla KTO Karatay Üniversitesi öğretim elemanı olması durumunda destek sadece etkinliğe katılım sağlayacak bir öğretim elamanına ödenir.
 3. Uluslararası Görevlendirmeler: her yıl için 2 (iki) kez; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası etkinliktir.
Ulusal Görevlendirmeler: her yıl için 1 (bir) kez görevlendirilir.
Yurtiçi Uluslararası Görevlendirmeler: her yıl için 1 (bir) kez görevlendirilir.
 1. Başvuru koşullarında belirtilen söz konusu yayınların mutlaka yayınlanmış olması gerekli olup onlinefirst(e), DOI numarası veya kabul yazısı ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Başvuruya esas olan yayınla bir defaya mahsus başvuru yapılabilir.
 3. Zamanında yapılmayan başvurular, hatalı veya eksik yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. İlgili bilimsel etkinlik dışında gerçekleştirilecek olan şehir turu, gala yemeği vb. sosyal etkinlikler için yapılacak harcamalara destek verilmeyecektir.
 5. Öğretim elemanı, başka kurum ve kuruluş(lar)dan aldığı her türlü mali desteği üniversite yönetimine bildirmek zorundadır. Sonradan ayrıca başka mali destek alındığının tespiti halinde ilgili mevzuat çerçevesinde fazla ödemeye esas olan harcırah vb. bedel geri alınarak hakkında “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.
 6. Ulusal ve/veya uluslararası fonlarla desteklenen bir projede yürütücü veya araştırmacı olarak görevli olan öğretim elemanlarının ilgili proje fonlarından desteklenmek şartıyla katılım sağlayacakları ulusal ve/veya uluslararası etkinliklere katılım yukarıdaki sayı ve süre kısıtlamalarından bağımsız olarak değerlendirilir.
 7. Öğretim elamanlarının ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlardaki idari görevleri nedeniyle yapılacak kısa süreli görevlendirmeleri de yukarıdaki sayı ve süre kısıtlamalarından bağımsız olarak değerlendirilir.
 8. Kısmı Süreli Yardımcı Asistan (Proje Asistanı) lara lisansüstü öğrenim süreleri boyunca tanınan 1 kez yurt içi ve 1 kez yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım desteği de yukarıda belirtilen şartlar altında değerlendirmeye alınacaktır.
 9. Öğretim elamanlarının önceden öngörülmeyen nedenlerle acil olarak görevlendirilmesi gerektiren durumlarda (Rektörlük talebi, Bakanlık talebi vb.) etkinlikten 7 gün öncesine kadar yapılacak başvurular da Rektörlük tarafından değerlendirilir.
 
 
 
 
 
(a)Makale etki puanına göre ilk %25 lik dilimde yer alan makaleler Q1,
(b)Makale etki puanına göre ikinci %25 lik dilimde yer alan makaleler Q2,
(c)Makale etki puanına göre üçüncü %25 lik dilimde yer alan makaleler Q3,
(d)Makale etki puanına göre son %25 lik dilimde yer alan makaleler Q4,
(e)OnlineFirst, dergisinin basıma hazır makaleleri baskıdan önce online olarak yayımladığı ortamdır. OnlineFirst olarak yayımlanan bir makaleye cilt, sayı bilgileri atanmamakta, makale DOI (Digital Object Identifiers) numarası ile yayımlanmaktadır.