İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Makale Dil Redaksiyonu Desteği İlkeleri

T.C.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
MAKALE DİL REDAKSİYONU DESTEĞİ İLKELERİ
 
Başvuru ve Destekleme Koşulları:
Öğretim elemanının, makale dil redaksiyonu desteğinden yararlanabilmesi için:
 1. Destek talebinde bulunan öğretim elemanının KTO Karatay Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışan olması,
 2. Sunulacak olan makale metninin ilk yazar/sorumlu yazarı olması
 3. Destek talebinde bulunacak olan öğretim elemanının ilgili dergiye sunacağı makaleyi Üniversite adına sunacak olması
 4. Makaleyi ilgili dergiye göndermeden en az 30 gün önce dil/makale redaksiyonu için ilgili Fakülte veya Yüksekokulu sekreterliğine başvurmuş olması
 5. Makalenin gönderileceği derginin dili ve derginin yazım kurallarına göre hazırlanmasının ardından tam metin olarak dil redaksiyonu için başvurusunun yapılmış olması,
 6. Makalenin sunulacağı dergi Q1(a), Q2(b), Q3(c), Q4(d) grubu dergi listelerinden herhangi birinde bulunması gerekmektedir.
 
Başvuru Belgeleri:
 1. Makale Dil Redaksiyonu Başvuru Dilekçesi
 2. Makale Dil Redaksiyonu Talep Formu (FR-0354)
 3. Redakte edilecek olan makalenin Word formatında yazılmış hali
 
 
Koşullar:
 
 1. Üniversite desteği ile dil redaksiyonu yapılmış makalenin ilgili dergiye gönderilmediği tespit edilir ise, sorumlu yazar/öğretim elemanı o takvim yılını müteakip 2 takvim yılı içerisinde bir daha makale redaksiyonu desteğinden faydalanamayacaktır.
 2. 2018 Yılı için öğretim elemanları makale dil redaksiyonu başvurusunda kota bulunamamaktadır.
 3. Öğretim elemanı redakte edilen makalesi ile dergiden kabul aldığına dair yazısını (kabul edilmezse reddedildiğine dair belge) ve diğer başvuru evraklarını, dergide yayınlanmasının ardından makale ile ilgili tüm dökümanları Teknoloji Transfer Ofisi’ne bildirmek zorundadır.
 
(a)Makale etki puanına göre ilk dilimde yer alan makaleler Q1,
(b)Makale etki puanına göre ilk dilimde yer alan makaleler Q2,
(c)Makale etki puanına göre ilk dilimde yer alan makaleler Q3,
(d)Makale etki puanına göre ilk dilimde yer alan makaleler Q4.