<< $this->title
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
 
2547 Sayılı Kanun’un 44/c maddesinin 6569Sayılı Kanun’un 28. maddesi ile değiştirilmesi neticesinde; önlisans öğrencilerine 4 yıl, lisans öğrencilerine 7 yıl, Tıp Fakültesi öğrencilerine 9 yıl azami süre sınırlaması getirilmiştir. İlgili kanun maddesi değişikliği 19.11.2014 tarihinde yürürlüğe girdiği için dönemlik programlarda 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonunda; yıllık programlarda ise 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda, bütün öğrenciler azami süre bakımından 1. sınıf kabul edilmişlerdir.
Buna göre azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere aşağıdaki madde hükümleri uygulanacaktır.
    
MADDE 1 -(1) Azami öğrenim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerine; bu süreler sonunda ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul tarafından belirlenen tarihlerde,
daha önce alıp devam şartını yerine getirerek başarısız oldukları derslerden ve uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış ya da alınıp da devam şartı sağlanmamış derslerden
(YÖK’ün 17.05.2023 tarih ve 33182 sayılı yazısı gereği Tıp Fakültesi hariç) öğrencilik haklarından yararlanmaksızın 2 (iki) EK SINAV hakkı verilir (EK SINAV-1 ve EK SINAV-2). 
    
MADDE 2 - (1) Öğrenci; EK SINAV talebine ilişkin dilekçeyi, sınav hakkını kullanacağı yarıyıl/yılda Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul tarafından belirlenen tarihlerde ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokuluna teslim eder.
   
MADDE 3 - (1) Azami öğrenim süresini tamamlayıp, başarısız veya uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış ya da alınıp da devam şartı sağlanmamış ders/dersleri bulunan öğrenciler ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul tarafından belirlenen tarihlerde başvuru yapmak kaydı ile EK SINAV haklarını kullanabilir. Bu tarihlerde başvurmayan ya da başvurduğu halde sınavlara katılmayan öğrenciler EK SINAV hakkını kullanmış sayılır.
  
MADDE 4 - (1) Azami öğrenim süresi sonunda yapılan EK SINAVLAR neticesinde başarısız ders sayısı 5 (beş)’ten fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
     
MADDE 5 - (1) Azami öğrenim süresi sonunda yapılan EK SINAVLAR neticesinde başarısız ders sayısı 1 (bir) olan öğrencilere öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir.
 
MADDE 6 - (1) Azami öğrenim süresi sonunda yapılan EK SINAVLAR neticesinde başarısız ders sayısı en fazla 5 (beş) veya en az 2 (iki) olan öğrencilere, 3 (üç) yarıyıl süresince (yıllık programlarda iki öğretim yılı) öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın sınav hakkı verilir, bu sınavlar neticesinde ise başarısız ders sayısı 1 (bir) olan öğrencilere öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir, başarısız ders sayısı 1 (bir) dersin üzerinde olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
     
MADDE 7 - (1) Azami öğrenim süresi sonunda yapılan EK SINAV haklarını kullanmadan başarısızı veya uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış ya da alınıp da devam şartı sağlanmamış ders sayısı en fazla 5 (beş) veya en az 2 (iki) olan öğrencilere, 4 (dört) yarıyıl (yıllık programlarda iki öğretim yılı) öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın sınav hakkı verilir, bu sınavlar neticesinde ise başarısız ders sayısı 1 (bir) olan öğrencilere öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir, başarısız ders sayısı 1 (bir) dersin üzerinde olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
     
MADDE 8 - (1) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde KTO Karatay Üniversitesi Lisans Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalaması (en az 2,00) sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (yıllık programlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.
    
MADDE 9 - (1) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç (3) Eğitim-Öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır, bu haktan yararlanamaz ve Üniversite ile ilişiği kesilir.
    
MADDE 10 - (1) Azami öğrenim süresi sonunda yapılan sınavlarda alınan not, o dersin harf notu yerine geçer.
    
MADDE 11 - (1) Azami öğrenim süresi sonunda yapılacak sınavlar için öğrenciler ilgili dönem/yıl öğrenim ücreti doğrultusunda sınav başına 1 (bir) AKTS değerinde ücret öderler. Belirlenen ücreti ödemeyen öğrenci sınav hakkını kullanamaz.
    
MADDE 12 - (1) Azami öğrenim süresi sonunda kayıt dondurma hakkı kullanılmaz.
    
MADDE 13 - (1) ÇAP Öğrencilerinin azami öğrenim süreleri Çift Anadal Programına kaydoldukları yıla göre hesaplanır.
    
MADDE 14 - (1) Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin azami öğrenim süreleri kaydoldukları yıla göre hesaplanır.
    
MADDE 15 - (1) ÖSYS Sonucuna göre kayıt yaptıran ve üst sınıfa intibakı yapılan öğrencilerin azami öğrenim süreleri kayıt tarihinden itibaren hesaplanır.
    
MADDE 16 - (1) Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami öğrenim süreleri yatay geçiş hakkını kullanmadan önce yerleştiği bölüme kayıt yaptırdığı yıla göre hesaplanır.   
    
MADDE 17 - (1) Bu esaslar KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
    
MADDE 18 - (1) Bu esaslar, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.